Qdore HOCUS POCUS

"Magic"


(Ch.AMBER RED Puregoldie x Ch.LAUTUS PRO CANE BONO Adsum)

ur. 26.09.2014

HD A, ED 0/0
oczy, serce - wolne od chorób dziedzicznych
GR_PRA1, GR_PRA2 wolna

1x BOB Młodszych Szczeniąt
2x brąz


Mała czarodziejka.

Pierworodna córeczka naszej Amber. Wnuczka mojego Red.

Magic zamieszkała z moją mamą w jej domu zapełniając pustkę, która pozostała po odejściu naszej Donki.

W sierpniu 2017 roku Magic urodziła swój pierwszy miot - miot K. Z tego miotu w zaprzyjaźnionym domu zamieszkała córeczka Freya.Rodowód     Galeria